Yaş Grupları

2+ Yaş Grubu

Çocuklarımızın hayal gücünün temel alındığı yaratıcı aktivitelerin yanı sıra programlı oyun modellerimize yer verilen yaş grubumuzdur. İnce–kaba motor gelişimine destek sağlayacak ve çocuklarımızın kendilerini tanımalarına olanak yaratacak eğitim içeriklerimiz, sınıf içi ve bahçe olarak planlanmıştır. Kesme, boyama, yapıştırma çalışmaları çocuklarımızın sahip olduğu beceriler göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bahçemizde bulunan kum havuzu, kaydırak ve tırmanma platformlarımızdaki aktiviteler aracılığıyla kas – motor gelişimleri desteklenmektedir. Dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kukla ve masal çalışmaları, program dahilindedir.

beşiktaş-balmumcu-anaokulu

3+ Yaş Grubu

3 yaş programımızda yarım gün İngilizce veya yarım gün Türkçe programın yanı sıra tam gün (yarım günü İngilizce yarım günü Türkçe içerikli) program uygulanmaktadır. İngilizce programımızda öğretmenlik tecrübesi olan native speaker, düzgün aksanlı kişilerle çalışmaktayız. Çocuklarımızın İngilizce ile ilk tanışmasında amacımız dili sevmesini ve yabancı bir dil öğrenirken eğlenmesini sağlamak. Kendini ifade ederken hoşgörü ile karşılanmalarını hedeflediğimiz için yabancı dili kullanmaya teşvik edici ve cesaret verici bir yaklaşım sergiliyoruz. Öğretmenimizin özel olarak hazırladığı çalışmalar hem kendisinin hem de çocuğun dili yoğun kullanmasını sağlayacak şekilde programlanmıştır. Sanat aktiviteleri, kukla çalışmaları, hikayeler ve birebir konuşma aktiviteleri ile yabancı dil eğitimi desteklenmektedir.
Türkçe programımız High-scope temelli olup küçük grup zamanı ve planla-çalış-hatırla çalışmalarını içermektedir. Burada amaç çocukları tercihlerini ve beğenilerini ifade etmeleri için teşvik etmek, gelişimlerinin farkına vardırmak, problem çözmelerini sağlamak ve problem çözme becerilerini geliştirmenin yanı sıra dikkat ve hafızalarını geliştirmektir.

beşiktaş-balmumcu-anaokulu

4+ve 5+ Yaş Grubu

4 yaş sınıflarımızda tüm öğrenciler tam gün ( yarım gün Türkçe yarım gün İngilizce) eğitim görmektedir. 3 yaşta uygulanan programa ek olarak Scamper ve GEMS etkinlikleri yapılmaktadır. Scamper, çocuğun yaratıcılığını geliştirici ve destekleyici olmasının yanı sıra eğlenceli bir etkinliktir. GEMS programını ise fen ve doğa çalışmaları için kullanmaktayız. Çocukların merak etmesi, deneyimlemesi ve keşfetmesi için olanak sağlayan bu etkinliklerde onlar için yeni olan ve farklı materyalleri kullanmaktayız.
3+ ve 4+ yaşta “Aktif Öğrenme”yi destekleyecek şekilde tasarlanmış eğitim içeriğimizde çocuklarımıza branş dersleri ağırlıklı bir program sunulmaktadır. Drama, ritmik jimnastik, orff yaklaşımı ile müzik ve hareket, bahçe yapımı gibi derslerimiz çocuklarımızın bedensel, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemektedir.
High Scope eğitim modeli esas alınarak oluşturulan sınıf içi eğitim köşelerimizde çocuklarımızın motor gelişimlerini destekleyecek materyaller kullanılır.
Bu programda “anahtar deneyim” adıyla anılan 8 farklı konseptten bahsedilir. Çocukların eğitimleri bu anahtar deneyimler ve onların alt başlıkları çevresinde gelişir.

Anahtar deneyimler:

  1. Aktif Öğrenme
  2. Sınıflandırma
  3. Sıralama
  4. Dil gelişimi ve okuma/yazma
  5. Alansal ilişkiler
  6. Sayılar
  7. Hareket
  8. Zaman
beşiktaş-balmumcu-anaokulu
beşiktaş balmumcu anaokulu tavsiye