Gems

GEMS, anaokulundan ilkokula kadar her kademedeki öğrenciye uygulanabilecek nitelikte matematik ve fen bilimleri etkinliklerini içeren bir programdır. California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilen programın temel amacı; öğrencilerin matematik ve fen sevgisini artırmak, merak ve ilgi oluşturmaktır. Bu sayede matematik ve fen’in hayatlarının parçası olmasına zemin hazırlayarak, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek hedeflenir.

GEMS Öğrencilere Neler Katıyor?

• Problem çözme becerilerini geliştiriyor.
• Bağımsız düşünme becerisi kazanmalarını sağlıyor.
• Eleştirel akıl ile tanıştırıyor.
• Temel fen ve matematik becerilerinin önemini gösteriyor.