High Scope

High Scope

High Scope eğitim modelini esas alan içeriğimizin felsefesini “Etkin Öğrenme” oluşturmaktadır. Bu modelde çocuklarımız yeni kavramları deneyimleyerek öğrenirler. Kalıcı bilgiler edinmesini sağlayan bu deneyim sürecinde çocuklarımızın, duyuları aracılığıyla nesneleri ve bedenlerini kullanarak keşfetmelerine imkan yaratmayı amaçlarız. Etkin öğrenme yaklaşımı ile çocuklarımız kendi merakları doğrultusunda keşif yapar, yeni bilgiler üretir ve problem çözme konusunda deneyim kazanır.
1962 yılında ABD’de David Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirilen High Scope modeli, dünyanın bir çok ülkesinde uygulanmakta olan okul öncesi eğitim yaklaşımıdır. High Scope eğitimi sorun çözme, toplumsal ilişkiler, işbirliği, rekabet, planlama, gurur, öz-kontrol, benlik farkındalığı, estetik yargılama, özeleştiri ve öğrenilebilecek bazı şeylerin çocuğun en iyi öğrenebileceği zamanda öğretilmesi gibi süreçleri içeren insan etkileşimleri süreci olarak ele alır. Çocukların kendi kendilerine planlayıp uyguladıkları etkinliklerden öğrendikleri anlayışı esastır. Bu nedenle de “Etkin Öğrenme” kavramını temel alır. Çocuklar bu model içerisinde etkin bir öğrenendir. Girişken, yaratıcı, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık, birlikte yaşama kültürüne uyum sağlayabilmiş bireyler olarak yetişmeleri teşvik edilir.