Yaratıcı Drama Eğitimi

Yaratıcı Drama Eğitimi

İletişim becerileri geliştirme, kendini özgürce ifade etmesi sağlanan ve grup ortamında başkalarını tanıyan bireyin kendine ve başkalarına güven duymasını sağlamak, uyum gücünü arttırmak gibi, bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunan bir eğitim programıdır. Okul öncesi eğitim 5 , 6 yaş arası tüm çocukların orff eğitiminde ritm çalıgılarıyla müziği anlamaları, ritim duygularını geliştirmeleridir. Metodda önce ritm, ileri zamanda melodik entrümanlar kullanılmaktadır. Ritm çalgıları kolay anlaşılan ve eğlenceli olmalarından dolayı bireye temel müzik kavramları sevdirilerek öğretilmektedir. Bir çocuğa müzik öğretmenin en temel eğitimi yolu orff metoduyla yapılmaktadır. Öncelikle amaç çocukları müziğin içine çekip tüm duyusal algılarını açmak ve bu sayede müzikal bir ortamda gelişim çağındaki bireyin eğlenceli bir şekilde müziği sevdirerek orff metoduyla klasik müzik eğitimini çok daha kısa sürede almasını sağlamaktır.