Müzik Eğitimi

Müzik Eğitimi

Gruplarımız;
1. Grup = (2- 4 yaş arası Yaratıcı Drama ve Orff Kursu)
2. Grup = (4- 6 yaş arası Yaratıcı Drama ve Orff Kursu)
Gruplarımız yaş aralığına göre oluşmaktadır ve 6 – 10 kişilik Gruplar halinde dersler işlenmektedir. Orff & Yaratıcı Drama Yaratıcı drama ortamında birey, kendini özgürce ifade edebilir, yargılanma, eleştirilme, suçlanma korkusu yoktur. Kendini değişik rollerle ortaya koyarken değişik ilişkileri, insan hareketlerini ve özelliklerini detaylı olarak planlar. Birey, yeni ilişkiler oluşturup geliştirirken aynı zamanda estetik ve sosyal yönden de deneyimler kazanır Yaratıcı drama çalışmaları, hayal gücünün kullanılmasına, sıra dışı duygu ve düşüncelerin ifade edilmesine ve deneyimlenmesine olanak sağlayarak, yeni keşifler yapılmasına ve dolayısıyla yaratıcılığın gelişmesine katkıda bulunur.

Orff

Carl Orff un Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi hiçbir zaman sadece müzik eğitimi değildir; hareket, dans ve dil ile bir bütündür. Bu müziğe dinleyici olunmaz, onun bizzat yapılması gerekir. O, zihni kurguya dayanmaz, büyük formlara ve mimariye sahip değildir. Elementer müzik tabanda, doğal ve bedenseldir, herkes tarafından öğrenilebilir, tecrübe edilebilir ve çocuğa göredir. Yani çocuk aklını, vücudunu, fikirlerini ve yaratıcılığını özgürce ortaya koyar. Doğaçlama, kompozisyon ve çocuğun doğal oyun anlayışı teşvik edilir.